Beste Phoeniciërs,

Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Dat besef heb ik de afgelopen weken vaak gehad omdat ik niet op een willekeurig moment naar Phoenix kon gaan. Ik wist het al maar dit maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk Phoenix is voor sociale contacten, ontspanning, lol en de behoefte om te bewegen.

Ik schrijf dit een dag na de laatste persconferentie waarin we hebben gehoord dat er weer beperkt getraind mag gaan worden door de jeugd. Dat is goed nieuws! En hoewel misschien nog wat beperkt houden we ons daar toch aan vast en hopen we dat dit de komende maanden verder uitgebouwd kan worden. Competities worden niet meer opgestart dit seizoen, nog even geduld tot de wedstrijden ook weer plaats mogen vinden.

Meteen zijn er weer veel commissies samen met het bestuur aan het onderzoeken hoe we aan deze periode invulling kunnen geven. Het SAP heeft extra onderhoud werkzaamheden uitgevoerd en het STK is al druk bezig met het volgende seizoen maar ook met de komende trainingen. Ook wij hebben minder inkomsten maar we proberen waar mogelijk al onze trainers en partners te helpen. Zoals jullie weten waren we al in ver gevorderd stadium met verbouwplannen en gaan we door met de calculaties en kijken daarbij goed naar de toekomst.

Voor ons allemaal zal er de komende tijd zeker weer het èèn en ander gaan veranderen en dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. We hopen op jullie support in beslissingen die we daarin moeten nemen.

Blijf gezond, hopelijk tot snel op of rond de velden maar voor nu nog even vanuit huis,

Klaas de Jong
Voorzitter

Image

Waarom mag er niet gehockeyd worden tot 20 mei? Dit besluit van de KNHB komt voort uit de maatregelen die de Nederlandse overheid op advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Eén van die maatregelen is om alle sportverenigingen/complexen in Nederland te sluiten tot 20 mei. Daarnaast wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, alleen naar buiten te gaan voor werk indien noodzakelijk, boodschappen of om voor anderen te zorgen. Naar buiten om een frisse neus te halen mag, maar doe dit niet in een groep en houd minimaal 1,5 meter afstand. Dit houdt in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen organiseren, met uitzondering van de door de overheid benoemde trainingsactiviteiten voor de (jongste) jeugd tot en met de D en de groep C- tot en met A-jeugd (inclusief de anderhalvemeter afstand).

Bij de jeugd t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd en gelden twee protocollen om alles goed te laten verlopen: het algemene sportprotocol en het hockeyspecifieke sportprotocol.

We hopen in deze tijden van onvoorziene omstandigheden op ieders verenigingsgevoel. Samen zijn we Phoenix.

Trainingen gaan niet door, maar de kosten wel. Daarnaast missen wij (en alle clubs) hun andere opbrengsten denk aan voornamelijk de horeca en kledingomzet.

Net als andere clubs kunnen we je vertellen dat we het zwaar hebben. Rekeningen lopen door, extra opbrengsten blijven uit.

Samen zijn we Phoenix. In voor en tegenspoed. Daarom vragen we jouw solidariteit.

Image

Bij een club als Phoenix werken een hoop vrijwilligers en trainers en zij krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding of salaris. Waar zij eerst vrijwel dagelijks op de club waren om training te geven kan dat nu niet.

Wat doen we met hun vrijwilligersvergoeding? We hebben het hier met het bestuur over gehad. De vrijwilligers en trainers zijn de motor waar onze club op draait. En dat waarderen ontzettend. In goede, maar nu ook slechte tijden.

Daarom hebben we de vergoedingen en salarissen voor de maanden waarin de trainingen niet doorgingen (maart en april) gewoon uitbetaald.

Phoenix zijn we samen!

Wat bevinden we ons momenteel toch in een rare tijd. Deze Corona-crisis zorgt er helaas ook voor dat ons gezellige Phoenix-gevoel getest wordt. Tot het einde van het seizoen zijn er geen wedstrijden maar helaas ook geen toernooien.

Tik of klik op onderstaande groene tekstblokken.

Image

Hoe blijf ik fit?

Samen met Marc Jansen, de kracht- en coördinatietrainer KNHB jeugdselecties, is er een trainingsprogramma gemaakt waarmee je thuis fit kunt blijven. Het trainingsprogramma bestaat uit drie trainingen in de week.

Elke training is opgebouwd uit vier onderdelen: interval, coördinatie, kracht en blessurepreventie. Je vindt het trainingsprogramma en de video’s op hockey.nl.

We mogen weer het veld op! In navolging van de richtlijnen van de overheid en in samenspraak met de gemeente gaat de jeugd weer starten.

Via het bericht willen we jullie informeren over de opzet van de jeugdtrainingen in de periode van 4 tot 20 mei. Lees dit bericht goed door! Alleen door met elkaar de instructies en richtlijnen in deze brief op te volgen, kan de jeugd de aankomende periode weer op een verantwoorde en veilige manier trainen.

Hieronder zijn diverse bestanden beschikbaar om te downloaden:

Door senioren en veteranen wordt in ieder geval tot 20 mei 2020 niet getraind. Wat daarna zal gebeuren is afhankelijk van het overheidsbesluit wat na die datum zal gaan gelden. Het trainingsschema voor komend seizoen zal in de zomer opgesteld worden o.b.v. de inventarisatie die de afgelopen weken gedaan is.

De volledig competitie is beëindigd en er zal dus geen hervatting plaatsvinden. Hieronder de meest gestelde vragen rondom de competitie (tik of klik op onderstaande grijze blokken):

Image

Mogen we samenkomen op de club?
Het sluiten van sportclubs en sportvoorzieningen geldt tot 20 mei. Dit houdt in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen organiseren met uitzondering van de door de overheid benoemde trainingsactiviteiten voor de (jongste) jeugd tot en met de D en de groep C- tot en met A-jeugd (inclusief de anderhalvemeter afstand).

Bij de jeugd t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd en gelden twee protocollen om alles goed te laten verlopen: het algem
ene sportprotocol en het hockeyspecifieke sportprotocol.

Het is overigens niet toegestaan om naar de club te komen als je geen training hebt!

Image

Blessureklachten?

Normaal kan je met blessureklachten naar het inloopspreekuur van onze fysio. Dat gaat nu niet... Maar daar is een oplossing voor: elke maandag van 17.00 tot 17.30 uur is er een online spreekuur.

Maak een afspraak via milanandrlik@geeresteingroep.nl of bel 0620293210.

Hoe zo'n E-health consult in zn werk gaat zie je hier: https://www.youtube.com/watch?v=fWCCy6dfMyg

Image

Gaat de ALV op 18 juni door?

De huidige maatregelen maken het onmogelijk fysiek met grote groepen bij elkaar te komen. Er is een tijdelijke spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt.

Deze is 21 april goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal spoedig in werking treden. We nodigen je binnenkort uit om deel te nemen aan de eerste online ALV.


Stacks Image 84
Stacks Image 88
Stacks Image 92
Stacks Image 11
Stacks Image 27
Stacks Image 15
Stacks Image 19
Stacks Image 23
Stacks Image 31
Stacks Image 98
Stacks Image 35
Stacks Image 39
Stacks Image 43
Stacks Image 47
Stacks Image 51
Stacks Image 55
Stacks Image 59
Stacks Image 63
Stacks Image 67
Stacks Image 71
Redactie: Marjolijn Brachten, Carolien Fledderus, Renate Tesselaar | Vormgeving: Jorrit Spruijt - © 2020 Phoenix Hockey Zeist Mail de redactie
Tetter#31 | Phoenix Tetter